Cadeaubon

Algemene voorwaarden

Deze cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op door SPRUIT b.v. uitgegeven cadeaubonnen. Met de aanschaf/het ontvangen van de een cadeaubon geeft de koper/ontvanger ervan aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spruit uitgegeven cadeaubonnen (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Spruit en eventueel door Spruit aangewezen derde partijen.
• Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Spruit te worden verstrekt. Spruit behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Spruit of een door Spruit aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Spruit te overleggen.
• De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen.
• Cadeaubonnen uitgegeven door Spruit en/of door Spruit aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar in het restaurant Spruit eten & drinken in Barendrecht.
• Cadeaubonnen kunnen niet voor eerdere bestellingen gebruikt worden.
• Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
• Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil ter plaatse te worden betaald.
• Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
• Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
• Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
• Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
• Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen via info@spruitbarendrecht.nl. Spruit zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.